Grønne arealer

Selvom foreningen måske ikke råder over store grønne haver, vil der altid være behov for pasning og vedligeholdelse af foreningens udendørsarealer.

Det kan være alt fra lugning af bede, fjernelse af ukrudt, pasning og pleje af eksisterende beplantning samt råd og vejledning om den bedste løsning for lige netop Jeres forening.

Disse opgaver kan være en del af den faste aftale men kan også aftales løbende og udføres efter behov.

Vækstsæsonen løber fra 15. marts – 15. oktober.

Vi samarbejder med TC Skov & Anlæg ApS. Ved større anlægsopgaver, herunder fældning o.l indhentes tilbud for bestyrelsens godkendelse forud for igangsætning af arbejdet.